social facebook social twitter social instagram social vimeo

social facebook

social twitter

social instagram

social youtube

link home Brouwersdam

Terms & Conditions

• met verhuurder wordt bedoeld: ‘Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam B.V.’.

• met huurder en / of cursist wordt bedoeld: de persoon die onderhavig formulier invult en ondertekent

• met medegebruiker(s) / medehuurder(s) wordt bedoeld: een ieder die gebruik maakt van het materiaal en goederen die huurder van de verhuurder huurt

• huurder en / of cursist gaat akkoord met de reservering

• huurder en / of cursist erkend het materiaal in goede staat te hebben ontvangen

• huurder en / of cursist is verplicht het materiaal in dezelfde goede staat aan de verhuurder terug te geven

• huurder en / of cursist verklaart hij / zij en medegebruiker(s) / medehuurder(s) voldoende goed te kunnen zwemmen

• het materiaal, m.u.v. zeilboten, is niet verzekerd, zeilboten zijn wel verzekerd maar er is altijd een eigen risico van € 300 of € 500 per boot

• doorverhuur aan derden door de huurder is niet toegestaan, diefstal en schade ontstaan tijdens doorverhuur door huurder aan derden is niet verzekerd

• huurder is volledig aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan de accommodatie, het materiaal, aan zichzelf of aan zijn medegebruiker(s) / medehuurder(s), dit betreft ook de schade die eventueel onder de dekking van de verzekering van de verhuurder valt

• schade / eigen risico moet terstond door de huurder worden betaald

• indien de schade later alsnog door de verzekeraar wordt vergoed, wordt het door de huurder betaalde bedrag terstond door de verhuurder op de rekening van de huurder teruggestort zonder rente

• verhuurder is niet verzekerd voor schade door huurders veroorzaakt aan zichzelf, aan anderen of aan eigendommen van huurder of anderen

• het achterlaten van goederen en eigendommen van de huurder / cursist op de verhuurlocaties geschiedt op eigen risico, ook als de goederen en eigendommen in bewaring worden gesteld door de huurder / cursist aan verhuurder of een der medewerkers van de verhuurder

• het gebruik van de waterjump geschiedt op eigen risico en het gebruik van een wetsuit, impact vest en helm is verplicht

• verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door een ongeval

• huurder en / of cursist en medegebruiker(s) / medehuurder(s) dienen een WA-verzekering afgesloten te hebben die dergelijke schade dekt

• de polisvoorwaarden van de verzekering van de verhuurder zijn voor de huurder gratis in te zien

• accommodatiegasten dienen zich te houden aan de huisregels die ter inzage worden aangeboden op de receptie en in de accommodatie aanwezig zijn

• de hoofdboeker blijft verantwoordelijk voor het afhandelen van de eventueel ontstane schade aan het verblijf

 

Annulering

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u geen annuleringsverzekering heeft behouden wij het recht bij annulering de huursom (of een gedeelte daarvan) niet te resitueren.

 

Recron

Voor al onze aanbiedingen gelden de recron voorwaarden voor groepsaccommodatie 01-07-2016. Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.